close
賽事編號 隊名及讓分 主客場戰績 近5場戰績 近5場大小 主客場平均得失分 命中率 3分球命中率 籃板 近5場平均得分 近5場命中率 近5場3分球命中率 近5場籃板 備註
5101 籃網  +15.5 客0-4 L.L.L.L.L U.O.U.U.U 89.8/98.5 43.4/44.8 29.3/36.5 39.5/44.5 82.2/93.2 41.1/43.9 26.6/31.6 41.8/44.2 1.近10場碰頭8小2大                               2.讓分球隊9勝3敗
魔術  -15.5 主3-1 W.W.L.W.L O.O.U.U.O 111.2/102.8 50.2/48.6 40.8/43.1 39.5/38.5 98.4/97.6 46.1/49.0 32.7/40.0 37.6/40.8
5102 爵士  -1.5 客1-3 L.W.L.W.L U.O.U.U.O 92.8/102.0 44.9/46.1 34.6/34.2 42.0/41.2 95.6/97.4 47.1/45.5 28.1/38.6 41.6/39.4 1.爵士近6場和76人5勝1敗                             2.近12次對戰9大3小
76人  +1.5 主2-2 L.W.L.W.L U.U.U.O.U 96.2/101.0 46.4/48.9 31.7/46.0 39.8/39.2 89.8/97.0 44.4/48.2 26.5/41.5 39.8/42.2
5103 勇士  +1.5 客0-3 W.L.L.W.L U.U.O.O.U 100.7/117.0 44.2/49.2 34.8/44.4 38.0/52.0 110.0/97.0 47.4/48.8 40.4/35.1 38.0/50.4 1.勇士近6場客場5小1大                              2.尼克近5場4小1大
尼克  -1.5 主1-5 L.L.L.W.L U.U.U.U.O 103.0/110.3 44.8/51.5 28.7/36.8 38.7/47.0 92.2/102.4 43.2/49.1 29.5/35.4 38.2/49.4
5104 老鷹  +8.5 客3-2 W.W.L.W.W U.O.O.O.O 103.4/103.4 48.0/46.1 31.3/34.4 42.0/43.2 106.4/100.0 49.4/43.8 34.2/33.0 42.8/42.0 1.主隊近11次9勝2敗   2.近13次在波士頓打出9小4大
塞爾提克  -8.5 主4-1 W.L.L.L.W U.U.O.U.O 103.0/103.0 52.1/42.3 38.1/32.2 39.4/38.6 98.2/87.2 50.3/45.5 36.0/29.2 37.4/38.4
5105 小牛  -10.5 客2-2 W.L.W.W.L U.O.O.O.U 94.2/92.5 41.2/43.9 34.3/37.2 44.2/43.2 107.2/99.0 47.8/44.3 44.0/36.4 45.0/40.8 1.小牛在灰狼主場6勝0敗                              2.近6次交手5小1大
灰狼  +10.5 主1-4 L.L.L.L.L U.U.O.O.O 85.6/96.6 42.5/46.1 27.6/35.6 40.8/44.6 88.8/109.6 44.9/49.8 31.6/40.2 39.8/43.0
5106 拓荒者  -1.5 客3-1 L.W.W.W.W U.U.O.U.O 97.5/87.0 48.4/41.8 40.2/36.7 39.2/35.2 100.6/87.4 47.3/42.1 38.5/29.9 42.6/38.4 1.近7次碰頭6小1大     2.主隊近15場11勝4敗
黃蜂  +1.5 主2-1 W.L.L.W.L O.U.U.O.O 100.3/102.0 47.9/44.2 33.9/40.5 40.3/43.7 101.6/105.2 45.9/48.4 36.1/43.7 39.0/41.0
5107 火箭  -4.5 客2-2 W.W.W.L.W O.O.O.O.U 102.8/105.0 44.1/48.4 38.4/43.6 39.2/44.0 105.4/98.6 48.3/45.0 33.3/35.8 44.6/43.0 1.近10次在國王主場交手打出8大2小             2.被讓球隊6勝1敗
國王  +4.5 主3-1 W.L.W.W.W O.O.U.O.P 113.2/108.5 46.0/47.5 36.1/38.3 46.5/43.5 111.4/106.6 46.2/47.7 40.7/37.3 44.8/42.4
5109 暴龍  -2.5 客1-3 W.W.L.L.W O.U.O.O.U 109.8/116.2 49.2/52.6 44.4/42.9 35.8/40.5 108.2/107.6 47.4/48.6 41.1/43.0 39.8/41.6 1.快艇主場交手6小0大2.暴龍近9次交手7勝2敗
快艇  +2.5 主2-4 W.W.W.L.L U.U.O.O.U 93.3/99.5 45.1/45.5 31.8/31.0 39.8/42.7 97.4/97.0 45.9/43.0 31.1/30.8 41.2/43.4
5110 湖人  +3.5 客2-0 L.L.L.W.W U.U.U.U.O 102.0/100.0 46.4/44.3 38.5/27.7 42.0/45.5 108.0/99.2 48.7/43.1 42.4/31.3 44.0/42.2 1.近13次交手10小3大 2.湖人13勝5敗
金塊  -3.5 主2-0 W.L.L.L.L O.U.O.U.O 123.5/114.0 51.7/51.8 46.7/50.0 36.5/39.0 100.4/102.4 44.4/46.1 32.0/31.0 39.8/44.6
1.近5場戰績及大小由左至右排列.        2.本隊得分、命中率及籃板(進攻數據) / 讓對手得分、命中率率及籃板(防守數據)
arrow
arrow
    全站熱搜

    amoschang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()